ATT TA KÖRKORT – BRA UTBILDNING TILL RÄTT PRIS

Från och med sista veckan i april 2019 omvandlas våra lektioner från 80 minuter till 35 och 70 minuter

korutbildning2                                  EXTRA PRIS? ÖPPNA HÄR!

OBS! Uppehåll 8 september –  20 september:

Ingen reception, inga lektioner

Körkortstillstånd

För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd. För att beställa blanketten  ÖPPNA HÄR.

För mer information ÖPPNA HÄR

Övningskörning och Handledarutbildning

Enligt lag måste både handledare och elev, ha genomgått en särskild introduktionsutbildning (handledarutbildning) för att få övningsköra privat. För mer information ÖPPNA HÄR.

Teoriutbildning

Man kan gå en teorikurs, normal eller intensivt. Man kan kombinera dessa lektioner med teorilektioner online.  Oavsett om du köper teorikurs eller bara körlektioner har man tillval till teorilektioner online och obegränsat antal tester online.

Körkortsutbildning

Det är bra att ta några körlektioner innan man deltar i en teorikurs. Man läser teorin parallellt med körlektionerna. På så sätt kan man förstå bättre det man diskuterar under teorilektionerna.  För att få bättre resultat under körlektionerna kan man använda NC PDF (trafikskolas undervisningsmaterial).

Riskutbildning 1 och 2

Risk 1 (alkohol, övriga droger, trötthet och riskfyllda beteenden) genomgår man i början av körutbildningen. Men det är ok att ta några körlektioner också innan man deltar i denna kurs. Det är inte obligatoriskt att gå denna utbildning innan man börjar övningsköra.

När man kommer till sista etappen av utbildningen kan man boka tid för Riskutbildning 2 (halkbana inklusive hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden).

Både del 1 och 2 måste vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs.

En godkänd riskutbildning är giltig i 5 år.

Kunskapsprov och körprov

Kunskapsprov och körprov, d.v.s. uppskrivning och uppkörning, bokas vanligtvis in på samma dag eller åtminstone så nära varandra som möjligt. Skulle något av proven underkännas har man två månader på sig att göra om det.

Glöm inte att ta med dig giltig legitimation!

Kunskapsprovet består av 65 frågor. Därutöver finns i provet 5 frågor för utvärdering (testfrågor), svaret på testfrågorna räknas inte in i resultatet.

Du måste ha svarat rätt på minst 52 av de 65 frågorna i provet för att bli godkänd. Man har 50 minuter på sig för att svara på alla frågor.

Körprovet tar ungefär 40 minuter och inkluderar körning inom tättbebyggt område och utanför tätort samt bilens säkerhetskontroll.

VÅRA BILAR

                

BRA UTBILDNING

Att skaffa körkort behöver inte vara så dyrt. Genom att pressa ner kostnaderna kan NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA erbjuda förmånliga utbildningspaket utan att offra kvalitén. Vi kör nya lättkörda och miljövänliga bilar med mycket hög standard.

En elev som övningskör måste få bra hjälp från början utan att behöva vara rädd eller orolig under körlektionerna. Lektionerna kan bli väldigt roliga från början och särskilt när man ser utvecklingen lektion efter lektion och får bra resultat. Det gäller att välja de bästa övningsområdena så att man undviker onödig stress. Eleven måste känna sig avslappnad och få tid för att öva i lugn och ro.

SE VÅRA AKTUELLA ERBJUDANDEN. KLICKA HÄR

När du väljer en trafikskola och en trafiklärare bör du se till att man tillämpar följande rutiner:

* Man skall välja bra utbildningsmaterial och använda det på rätt sätt. Eleven måste få råd om hur man använder studiematerialet hemma.

* När det gäller trafikteori så måste eleven lära sig regler och anvisningar med stor precision och djupa kunskaper. Då spelar trafikböckerna en stor roll. Trafikläraren måste se till att eleven får läxor till framtida lektioner.

* Angående övningskörningen så behöver man inte alltid följa det som står i studiehäftena eller övningsböckerna. Dessa böcker innehåller ibland felaktigheter, en del av dem är rent av dåliga. Då är det utbildaren som bör rätta dessa fel och använda sin pedagogik och logiskt tänkande. Man behöver inte haka upp sig på strikta absurda ”regler” som att använda den så kallade döda vinkeln i onödan eller vid fel tidpunkt. Man behöver inte ”spela att man tittar” utan titta på ett naturligt sätt.

* Man skall inte tvinga en elev att styra, växla eller bromsa på ett visst speciellt sätt som om man instruerar en robot. Våra elever är vuxna och intelligenta människor, inte maskiner. Det måste finnas flexibilitet i tillämpningen av olika manöver. Utbildaren ger råd och försöker hjälpa men eleven bestämmer själv hur han/hon tillämpar övningarna.

* Det finns många olika sätt att manövrera ett fordon och utbildaren kan föreslå olika tekniker utan att kräva 100 % färdighet, särskilt inte i början. Ibland går det lika bra att köra i en korsning genom att välja mellan två olika växlar, till exempel. Det finns inte några regler om hur man manövrerar en bil. Men det finns råd som kan underlätta manövreringen utan att orsaka fara eller olägenhet.

* Det är bra att veta vad man bör förväntar sig med en viss övning. För varje övningsmoment så finns ett syfte och ett mål som man kan läsa i en undervisningsplan. För att uppnå målet måste man öka kraven stegvis och genom att ge eleven tillräckligt med tid för att tänka själv. I alla lektioner skall eleven öva självständigt, inte bara i slutet av utbildningen. Utan självständig övning får man aldrig bra resultat.

* Det är bra att veta var gränsen går mellan miljökörning och trafiksäker körning. Man behöver inte alltid hoppa över växlarna till exempel. Trafiksäkerheten gäller före miljön i många fall. Den så kallad miljövänlig körning är inte alltid miljövänlig. Om man gasar alldeles för mycket för att hoppa över en växel, till exempel, så förbrukar man mera bränsle än om man gasar mjukt och inte hoppar över en växel.

* Man skall inte kräva att en elev skall tolka vägmärkena eller tillämpa väjningsreglerna, till exempel, när man övar grunderna såsom upp- och nedväxling. I denna etapp är ju utbildaren som måste tänka på trafiken, inte eleven!

* Man skall inte blanda inte ihop olika övningar utan att följa en undervisningsplan. I vissa fall kan man anpassa övningarna enlig elevernas önskemål men det skall inte vara en rutin med alla elever. Detta beror mycket på elevens förkunskaper.

NYTT OM AVBETALNING

Nu kan vi ge våra kunder möjlighet att delbetala sina lektioner. I så fall kan man inte använda sig av olika rabattpaket. Köper man ett paket och betalar i efterskott betalar man fullt pris. Man väljer ett antal lektioner och betalar man 50% av vad paketet kostar. Resten kan man betala på 6 eller 12 månader. Kontakta oss via e- post så tittar vi på olika förslag. Skriv till info@ncnutidens.se

ARBETSLÖS? NU KAN DU FÅ KÖRKORTSLÅN

Mejla till info@ncnutidens.se för att få information om körkortslån.
OBS! Alla kurser som man har köpt under 2018 eller tidigare gäller i högst ett år från och med inköpsdatum.  Alla paket som du köper under 2019 gäller i sex månader dock högst till december 2019.