Undervisningsplan

Alla trafikskolor i Sverige måste ha en undervisningsplan som skall vara godkänd av Transportsstyrelsen. Undervisningsplanen skall vara tillgänglig så att alla elever kan ta del av innehållet. Även trafiklärarna måste ha tillgång till undervisningsplanen med kartor som visar de olika övningsområden.

Det finns tyvärr trafikskolor som inte visar sin undervisningsplan. Varken trafiklärare eller elever får se den.

NC Nutidens trafikskola publicerar undervisningsplanen så att alla våra kunder och personal har tillgång till den när som helst.

Klicka här för att läsa vår undervisningsplan.